Tung Fat Ho Building Material Limited

Tung Fat Ho Building Material Limited

同發號建築材料有限公司

Leung Mok Kwan 梁牧群
 Flat B4, 1/F, Yip Fung Industrial Building, 28-36 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T. Hong Kong
香港新界葵涌葵豐街28-36號業豐工業大廈1樓B4室
 852 2487 6199
 852 2487 6293
info@tfhbml.com.hk
http://www.tfhbml.com.hk
建築五金專案、電動門系列、高科技保安產品